• Skład chemiczny
  • wolne aminokwasy 9.3%
  • aminokwasy ogołem 12%
  • łcznie azon (N) 92.1%
  • bor (B) 0,02%
  • mangan (Mn) 0.05%
  • cynk (Zn)0.07%

bezpieczny z natury

Terra Sorb foliar to stymulator rozwoju roślin, zawierający w swoim składzie wolne aminokwasy w formie biologicznie aktywnej (L-α), które zwiększają w roślinach aktywność fotosyntezy oraz zawartość chlorofilu.

Czyste, aktywne biologicznie aminokwasy zawarte w Terra Sorb foliar pozyskiwane są metodami hydrolizy enzymatycznej. To najbardziej efektywny i naturalny sposób pozyskania aminokwasów o najczystszej formie, w wyniku którego nie unikają one uszkodzeniu.

Dzięki temu Terra Sorb foliar nie tylko wygląda lepiej niż inne stymulatory dostępne na rynku, ale także stale utrzymuje swoje właściwości i daje szybsze efekty działania.

aminokwasy

Aminokwasy to grupa organicznych związków chemicznych zbudowanych z zasadowej grupy aminowej -NH2 oraz kwasowej grupy karboksylowej -COOH. W skład białek wszystkich organizmów żywych wchodzi główne 20 aminokwasów biogennych. Do tej grupy zaliczamy aminokwasy L-α, czyli lewoskrętne, w których obydwie grupy funkcyjne przyłączone są do tego samego atomu węgla.

Aminokwasy biorą udział w przebiegu wielu procesów, przede wszystkim w przebiegu fotosyntezy prowadzącej do powstania węglowodanów niezbędnych roślinie do wzrostu.

Aminokwasy L-α pełnią rolę chelatora, czyli nośnika organicznego, który umożliwia szybkie i bardzo wydajne dostarczanie roślinom składników pokarmowych. Aminokwasy wiążą składniki pokarmowe i tworzą z nimi bardzo małe, elektrycznie obojętne cząsteczki, co przyspiesza wchłanianie i transport składników mineralnych wewnątrz rośliny.

Dowiedz się więcej o działaniu aminokwasów

jak otrzymujemy
aminokwasy?

Jednym ze sposobów pozyskania aminokwasów jest hydroliza, czyli rozbicie wiązań peptydowych w białkach. Można to zrobić na dwa sposoby: naturalny, wykorzystujący enzymy (hydroliza enzymatyczna) lub sztuczny, wykorzystujący agresywnie działające kwasy lub zasady (hydroliza chemiczna). Dbając o najwyższą jakość naszego produktu, wykorzystujemy tylko metodę hydrolizy enzymatycznej.

hydroliza
enzymatyczna

Hydroliza enzymatyczna białka jest jedną z najlepszych znanych metod pozyskiwania aminokwasów. Proces polega na rozpuszczeniu wiązań peptydowych za pomocą enzymów. Dzięki temu powstałe aminokwasy są pojedyncze, nieuszkodzone oraz w aktywnej biologicznie formie α.

hydroliza
chemiczna

Hydroliza chemiczna, wykorzystywana w produktach konkurencyjnych, jest najprostszą metodą otrzymywania aminokwasów. Polega na rozpuszczaniu białka za pomocą kwasów. Powstałe w tym procesie aminokwasy są w dużym stopniu uszkodzone, ponieważ kwasy niszczą nie tylko wiązania pomiędzy aminokwasami, ale również te w samym aminokwasie.

Strona wykorzystuje pliki cookies.  Nasza polityka cookies

OK