115%
plonu

Badania Niezależnych Instytucji 2013 wykazały, że zastosowanie stymulatora wzrostu Terra Sorb foliar zwiększa plon roślin uprawnych średnio o 15,1%.

Przy koszcie rzędu 1% ich wartości, możliwości zastosowania na wszystkie Twoje uprawy w jednakowej dawce oraz długiemu okresowi przydatności i łatwości mieszania z innymi produktami, Terra Sorb foliar to świetna inwestycja.

Gwarantuje Ci nie tylko wysoki plon, ale też oszczędza Twój czas i niweluje poziom stresu, nie tylko Twoim uprawom, ale także Tobie!

Doświadczenie 1
uprawa:
rzepak
prowadzący:
SDOO Pawłowice
termin:
2013/2014
cel:
wpływ terminu siewu poszczególnych odmian na plonowanie oraz wpływ jesiennego zastosowania układu stymulatorów wzrostu roślin (Terra Sorb foliar + Black Star) w układzie późniejszego siewu
odmiana opis kombinacji plon w dt/ha przy 9% parametry plonu
MTN wilgotność
TRUBADOUR Termin siewu 27.08.2013 66,9 5,84 7,1
Termin siewu 05.09.2013 56,6 5,98 6,6
Termin siewu 05.09.2013 + TSF i BS 65,7 5,4 6,6
SY CARLO Termin siewu 27.08.2013 71,8 5,56 7,2
Termin siewu 05.09.2013 66,8 5,8 6,6
Termin siewu 05.09.2013 + TSF i BS 68,7 5,84 6,6
GAROU Termin siewu 27.08.2013 65,8 6,2 7,1
Termin siewu 05.09.2013 65,8 5,56 6,5
Termin siewu 05.09.2013 + TSF i BS 69 5,86 6,5
ATENZO Termin siewu 27.08.2013 70,6 6,26 6,8
Termin siewu 05.09.2013 66 6,48 6,8
Termin siewu 05.09.2013 + TSF i BS 69,3 6,46 6,7
TRINITY Termin siewu 27.08.2013 58,7 6,18 6,9
Termin siewu 05.09.2013 57,3 5,78 6,5
Termin siewu 05.09.2013 + TSF i BS 61,6 5,64 6,5
Doświadczenie 2
uprawa:
rzepak
prowadzący:
SDOO Pawłowice
termin:
2014/2015
cel:
wpływ terminu siewu poszczególnych odmian na plonowanie oraz wpływ jesiennego zastosowania układu stymulatorów wzrostu roślin (Terra Sorb foliar + Black Star) w układzie późniejszego siewu
odmiana opis kombinacji * plon w dt/ha przy 9% parametry plonu
MTN wilgotność
TRINITY Termin siewu: 08.09.2014 51,6 4,7 9
Termin siewu 08.09.2014 + TSF i BS 54,5 4,76 8,9
GAROU F1 Termin siewu: 08.09.2014 52,6 5 8,8
Termin siewu 08.09.2014 + TSF i BS 55,2 5,08 8,9
SY CARLO F1 Termin siewu: 08.09.2014 49 4,78 9,6
Termin siewu 08.09.2014 + TSF i BS 52,4 4,8 9,5
DK EXELLTE Termin siewu: 08.09.2014 56 5,32 9,3
Termin siewu 08.09.2014 + TSF i BS 56,4 5,28 9,5
* z uwagi na suszę podczas siewu 2014 r nie ma porównania w do stosunku standardowego terminu siewu na koniec sierpnia
Doświadczenie 3
uprawa:
pszenica ozima
prowadzący:
SDOO Pawłowice
sezon:
2013/2014
cel:
wpływ terminu siewu poszczególnych odmian na plonowanie oraz wpływ jesiennego zastosowania układu stymulatorów wzrostu roślin (Terra Sorb foliar + Black Star) w układzie późniejszego siewu
odmiana opis kombinacji wilgotność plon w dt/ha przy 14% wilgotności
PRAKTIK
odmiana o wysokiej mrozoodporności
Termin siewu 07.10.2013 15 102,6
Termin siewu 23.10.2013 16,2 102,2
Termin siewu 23.10.2013 + TSF i BS 16,8 102,8
MEISTER
odmiana o wysokiej mrozoodporności
Termin siewu 07.10.2013 14,6 99,3
Termin siewu 23.10.2013 15,2 99,7
Termin siewu 23.10.2013 + TSF i BS 15,6 104,5
Doświadczenie 4
uprawa:
pszenica ozima
prowadzący:
SDOO Pawłowice
sezon:
2014/2015
cel:
wpływ terminu siewu poszczególnych odmian na plonowanie oraz wpływ jesiennego zastosowania układu stymulatorów wzrostu roślin (Terra Sorb foliar + Black Star) w układzie późniejszego siewu
odmiana opis kombinacji plon w dt/ha przy 14% wilgotności wilgotność
PRAKTIK Termin siewu 06.10.2014 93,9 10,8
Termin siewu 04.11.2014 78,8 10,4
Termin siewu 04.11.2014 + TSF i BS 83,2 10,6
MEISTER Termin siewu 06.10.2014 96,2 10,2
Termin siewu 04.11.2014 74,7 10
Termin siewu 04.11.2014 + TSF i BS 83,2 9,8
HONDIA Termin siewu 06.10.2014 83,4 10,6
Termin siewu 04.11.2014 79,2 10,3
Termin siewu 04.11.2014 + TSF i BS 86,3 10,3
KWS LIVIUS Termin siewu 06.10.2014 94,4 9,6
Termin siewu 04.11.2014 70,6 9,2
Termin siewu 04.11.2014 + TSF i BS 77,1 9,5
Doświadczenie 5
uprawa:
pszenica ozima
przeprowadzający:
Agricultural Research Institute Kromeriz
odmiana:
Meister
sezon:
2012/2013
Zobacz efekty zastosowania TSF
Doświadczenie 6
uprawa:
rzepak ozimy
przeprowadzający:
ZDOO Krośnica Mała
odmiana:
Vision
sezon:
2012/2013
Zobacz efekty zastosowania TSF

Strona wykorzystuje pliki cookies.  Nasza polityka cookies

OK